تماس با ما
Loading...

حمایت از فلسطین

برگزاری نظرسنجی برای حمایت از فلسطین

حمایت از فلسطین

"سایتی اقدام به برگزاری نظرسنجی برای حمایت یا عدم حمایت از یکی از طرف‌های [فلسطین - اسرائیل] نموده است. برای حمایت از مردم فلسطین و غزه در این نظر سنجی شرکت کنید."

 

هر چند از نظر ما (اسرائیل یا فلسطین؟)یک سوال مسخره است چون فلسطین متعلق به فلسطینی هاست، لیکن از نظر سایت های وابسته به سلطه وغرب جواب این سوال مشخص نیست.

 

 

برای رای دادن به فلسطین روی پرچم آن کلیک کرده ودرپنجره بازشده کدرمزرا واردکنید
(برای ورودبه سایت نظرسنجی روی آدرس زیرکلیک کنید)

http://www.israel-vs-palestine.com/

Down with israel

مرگ براسرائیلنظرات

    ارسال نظر

    Website Traffic